Система за управление на здравето и безопасността

Въведена Система за управление на здравето и безопасността съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 180012007 по проекта.

Сваляне на ДОКУМЕНТАЦИЯ.

◀ Back