About us

Оптеко и партньори ООД - Прецизна оптика е основана през 1998г. като частна фирма. Ние сме наследници на добрите традиции на българската оптична индустрия, градени в продължение на години заедно с водещите немски предприятия.

Наша цел е да представяме и допълнително подобряваме тези традиции. За нас удоволетвореността на клиента е основната мотивация.

  • СтрелкаКачество
  • СтрелкаПрецизност
  • СтрелкаКонтрол
  • СтрелкаКоректност
More
Микроскоп

Нашите продукти

  • Монтирани елементи
  • Градивни елементи
  • Изчисление на оптичните системи
  • Изчисление на оптичните системи
More

News

 „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089
„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089

„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от ...

Read more

Политика по управление на дружеството
Политика по управление на дружеството

Ръководството, в лицето на Управителите, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията. За ефективно ...

Read more

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА

С Решение №1/24.06.2016 "Оптеко и партньори" ООД открива процедура на избор с публична покана във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в ...

Read more